icon-account icon-glass
Café Coureur Casual Sweater — Shop now! ➔

Rules Lumberjack Gravel Ride

  • Deze regels zijn van kracht voor het event Lumberjack Gravel Ride op 29 december 2017.
  • Het dragen van een valhelm is verplicht voor elke deelnemer.
  • Enkel fietsen (max. 2 wielen) voorzien van een offroad profiel op de banden mogen starten.
  • E-Mountainbikes zijn toegelaten.
  • Elke deelnemer dient ten laatste 5 minuten vóór de start van de rit aan de start te staan voor de groepsstart (uren worden gecommuniceerd per email in de dagen voor het event).
  • De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het event Lumberjack Gravel Ride. Alsook niet voor diefstallen (van ondermeer de fiets).
  • De deelnemer verklaart naar eer en geweten dat hij of zij in uitstekende gezondheid verkeert.
  • Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden zonder daarvoor vergoeding te claimen.
  • Van iedere deelnemer wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
  • Wanneer je fietst op het parcours ALTIJD op je hoede zijn voor overstekende dieren en verkeer alsook respect hebben voor andere recreanten in de natuur zoals wandelaars, fietsers, enz.